Yükleniyor

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi

 • QDMS Nedir ?

  qdms_01

   

  Yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlayan entegre yönetim sistemi aracıdır.

  QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

  qdms_02

   

  QDMS Modülleri

  qdms_03

   

   • Baz Modül
   • Doküman Yönetimi
   • İç / Dış Müşteri Şikayetleri
   • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
   • Denetim Faaliyetleri
   • Anket
   • Genel Aksiyon ve YGG
   • Eğitim
   • Kalibrasyon
   • Öneri
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
   • Olay Bildirimi
   • BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi
   • Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi
   • MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
   • Kurumsal Risk Yönetimi
   • FMEA

  qdms_04

   

  Neden QDMS ?

  qdms_05

   

   • Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek
   • İzlenebilirliği sağlamak
   • Verileri kolayca analiz etmek
   • Veri paylaşımını güvenle yönetmek
   • Veri kaybını önlemek
   • Geniş iş ortakları ağı
   • Deneyimli kadroları
   • Sektörel tecrübeleri
   • Güçlü destek yapısı
   • Kurumsal hafıza oluşturmak
   • Sürekli öğrenmek
   • Zamandan tasarruf etmek
   • Kişilere bağlı kalmamak
   • Nitelikli kaynak ve AR-GE
   • Veri aktarım araçları
   • Entegrasyon desteği
   • Modüler kurgusu

  qdms_06

  Nerede kullanılır ?

  qdms_08

   

   • TS EN ISO 9001
   • TS EN 10002
   • TS EN ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • TS EN ISO 22000
   • ISO/TS 16949
   • TS EN ISO/IEC 17025
   • TS ISO/IEC 27001
   • TS EN ISO 5000
   • Benzer standartları uygulayan tüm kurumlarda

  qdms_09* Kullanılan logolar ilgili firmalara aittir.