Yükleniyor

Ensemble – Süreç Strateji ve Performans Yönetim Sistemi

 • Verimli bir işletme misiniz?

  ensemble_01

  • Müşteri beklentilerini hızlı ve yüksek kalitede karşılayabiliyor musunuz?
  • Stratejilerinizi hayata geçirebiliyor musunuz?
  • Etkin bir performans ölçüm sistemine sahip misiniz?
  • İşletmenizdeki yetki ve sorumluluklar net mi?
  • Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz?

  ensemble_01b

   

  Ensemble = Verimlilik

  ensemble_02

   

   • Etkin bir süreç yönetimi
   • Performans Takibi

    

    • Kurum
    • Süreç
    • Birey
   • Strateji Yönetimi

    

    • Yayılım
    • Sahiplendirme
    • İzlenme

    

   • Kurumsal İyileştirme

  ensemble_02b

   

  İyi yönetilen bir süreç…

  ensemble_03

   

   • Müşteri odaklıdır
   • İşletmeye değer katar
   • Açıkça sahiplendirilmiştir
   • Kolay anlaşılır
   • Düzenli olarak ölçülür
   • Sürekli iyileştirilir

  ensemble_03b

  Ensemble’ın bileşenleri

  ensemble_04

  ensemble_04b

   

  Süreç Yönetimi Modülü

  ensemble_04e

   

   • Kolay ve hızlı çizim
   • Çok seviyeli modelleme
   • Kulvar çizimi
   • Organizasyon hiyerarşisi
   • Kaynak hiyerarşisi
   • Kaynak havuzları
   • Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
   • Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
   • ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
   • Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,

    

    • Kaynak
    • Doküman
    • Gösterge
    • Sorumlu

    

   • Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
   • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

   

  Balanced Scorecard Modülü

  ensemble_04d

   

   • Kademeli skor kart
   • Master skor kart
   • Gösterge referans ve yayılım
   • Strateji haritası
   • Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
   • Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
   • Parametrik skor kart yapısı
   • Manuel veri giriş ara yüzü
   • Uyarı ve aksiyonlar
   • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel
   • Kümülatif değerlendirme
   • Görsel (Renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
   • Online, Excel, Word vb. raporlar
   • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

   

  Stratejik Plan Modülü

  ensemble_04c

   

  • Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı
  • Her aşamada katkı ve katılımın sağlanması
  • Performans sonuçlarının

   

   • İzlenmesi
   • Değerlendirilmesi
   • Denetlenmesi

   

  • (Performans veritabanı oluşturulması)
  • Stratejik planın beş yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp,
   sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi

   

  Ensemble’ın Temel Faydaları

  ensemble_05

  • Mükerrer çalışmaları azaltır
  • Maliyetleri düşürür
  • Denetimlerle ilgili zaman kazandırır
  • Çalışanlarınızın katılımını sağlar
  • Sistematik performans takibi sağlar
  • Verimliliği arttırır

  ensemble_05b