Yükleniyor

Eba – Belge Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi

 • eBA ile e-Kurum Dönüşümü

  eba_01e-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

   • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
   • Verimlilik en üst düzeydedir
   • İş süreçleri yönetilebilirdir
   • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır
  * e-Kurum: Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan ve elektronik ortamda yöneten kurum

  eba_01beba_01b

  Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

  • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
  • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
  • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
  • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
  • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi
  • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
  • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi

  eba_03b

  İş Akışı Yönetim Sistemi

   

   • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
   • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
   • Süreç maliyetlerinin azalması
   • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
   • İş süreçlerinin standarizasyonu
   • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
   • Sürükle bırak teknolojisi
   • Minimum kod yazım ihtiyacı
   • Rol bazlı iş akışları

  eba_04b

  Doküman Yönetim Sistemi

  eba_05

   • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
   • Güvenli erişim
   • Versiyonlama
   • Sistematik biçimde saklama
   • Profil Formları ile hızlı erişim
   • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
   • Lokalizasyon desteği

  eba_05b

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi

   

   • TS13298 standardına uyumluluk
   • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu
   • Standart dosya planı uyumlu
   • Nitelikli elektronik imza
   • Evrak yönetimi
   • DTVT uyumlu
   • e-Yazışma paketi
   • KEP üzerinden yazışma

  eBA KEP Entegrasyonu ile kurumlar arası haberleşmeeba_06eba_06b

  eBA Capture ile elektronik ortama geçiş

  eba_07

   • Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır
   • Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır
   • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır
   • Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer
   • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller
   • Tarayıcılarla entegrasyon
   • OCR (Optical Character Recognition)

  eBA Capture ile iyileştirme ve indeksleme

   • Görüntü iyileştirme özellikleri

    

    • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
    • Boş sayfa ayıklama
    • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
    • Kirlilik yok etme
    • Çözünürlük ve boyut düzeltme
   • İndeksleme

    

    • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar
    • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma
    • OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım

  eba_07b

  eBA Dashboard ile görsel raporlama desteği

  eba_08

   • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
   • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
   • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı
   • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
   • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu

  eba_08b* Kullanılan logolar ilgili firmalara aittir.